تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2008

زبان ساد و مازوخ / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده    

فرایند / ژیل دلوز و فلیکس گتاری

ترجمه: بابک سلیمی زاده   > توضیح : متن زیر از کتاب ضد ادیپ انتخاب شده است. در این متن دلوز و گتارى با پیش کشیدن تفاوت بنیادین نوروز (neurosis) و پسیکوز (psychosis) که مساله اى مهم در بحث روانکاوى ست، به طرح مفهوم مشهور خود یعنى “فرایند” مى رسند. طبق مباحث روانکاوى، فرد نوروتیک با پشت سر […]

مى ۶۸ رخ نداد / ژیل دلوز و فلیکس گتارى

ترجمه : بابک سلیمی زاده در پدیده هاى تاریخى مانند انقلاب ۱۷۸۹، کمون [پاریس]، انقلاب ۱۹۱۷، همیشه یک بخش از رویداد هست که به جبرگرایى اجتماعى و یا سلسله مراتب على غیرقابل تقلیل است. تاریخ نگاران چندان به این نکته علاقه مند نیستند : آنها بعد وقوع امر واقع دوباره از علیت آن مى گویند. […]

چگونه خود را بدنی بدون اندام بسازید؟ / ژیل دلوز و فلیکس گتاری

ترجمه : بابک سلیمی زاده در هر صورت شما یکی (یا چندتا) دارید. آنقدر نیست که پیشا موجود یا حاضر آماده باشد، هرچند در حالاتی بخصوص از پیش موجود است. در هر صورت شما یکی را اختیار می کنید. بدون آن نمی توانید میل بورزید. در همه حال در انتظار شماست. یک اجرا یا آزمایش گریِ اجتناب ناپذیر است. پیش […]

هیستری / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده    

کاپیتالیسم و سیلانها / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده    

مراقبت و شدن / ژیل دلوز در گفتگو با آنتونیو نگری

برگردان: بابک سلیمی زاده    

نظام سرمایه‌داری: هذیانی بسیار بخصوص / گفتگو با ژیل دلوز و فلیکس گاتاری

برگردان: بابک سلیمی زاده