مایندموتورنمایشگاه چاپ دستی و ویدئوهای مجتبی حق جو - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
نمایشگاه چاپ دستی و ویدئوهای مجتبی حق جو

در تاریخ Friday 13 May 2011

 

 

افتتاحیه: جمعه ۳۰ اردیبهشت، ساعت ۱۷، خانه کلاژ ایران

آدرس: شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، خیابان البرز، کوچه البزر ۴، پلاک ۲