تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2010

بایگانی / شعری از محمود سودایی و محمد مهدی نجفی

( شعر )

 

تجربه‌گراییِ اکنون / بابک سلیمی زاده

 

در ستایش شرّ / مهدی سلیمی

 بیائید به عقب بازگردیم. وظیفه‌ی فلسفه در آغاز چه بوده است؟ کهن‌ترین فیلسوفان(فیلسوفان آتنی) ضد مستبد بودند. آنها مرزهای افراط قدرت را تعیین کرده و بر آن حد می‌گذاشتند. فلسفه می‌گفت: چهارچوب اعمال قدرت توسط دولتشهر ها چگونه باید ترسیم شود؟ مرزهای قدرت باید تا به کجا پیش‌روی کنند؟ و از کجا به بعد است […]