تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای February, 2015

نمایشنامه «بالکن» / ژان ژنه

ترجمه: علی شفیعی نشر الکترونیک مایند موتور نمایشنامه بالکن ژان ژنه نخستین بار سال ۱۹۵۷ یعنی یک سال پس از تألیف در مرکز تئاتر لندن به روی صحنه رفت و بعد آن بارها دچار سانسور و توقیف اجرا شد. این اثر راوی یک شکاف است، و به قول گلدمن اگر نمایش «سقوط امیدهای بی نظیر انقلاب» […]