تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای October, 2022

خارجیت و چهره / امانوئل لویناس

ترجمه: بابک سلیمی زاده       الف. حسانیت و چهره   آیا چهره به بینایی داده نشده است؟ چگونه تجلی به عنوان یک چهره رابطه‌ای متفاوت از آنچه تمام تجربه‌ی حسی ما را مشخص می‌کند را تعریف می‌کند؟ ایده‌ی نیت‌مندی ایده‌ی احساس را با زدودن خصیصه‌ی یک ماخذ انضمامی بودن از این وضعیت محضاً […]

طرحی برای جهان آینده / محمد مهدی نجفی

مانیفستی برای تغییر جهان     ما خواهان جهانِ دیگری هستیم و از خود می‌پرسیم آیا این جهان نمی‌تواند به گونه‌ای «دیگر» باشد؟ این پرسش، امکان‌های دیگری را فراسوی «وضع موجود» و در برابر ما قرار می‌دهد. اما تا درنیابیم این جهان چگونه ساخته شده، هرگز نمی‌توانیم آن را بازآرایی کنیم، تغییر دهیم و از […]