تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2022

یادداشت‌های مهر و آبان / بابک سلیمی زاده

در حاشیه‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی       15/7/1401 اینجانب به احترام جنبش مورد بحث موهای خود را همینطور بلند نگه داشته‌ام. خصوصیت مثبتی که این جنبش دارد و می‌توان آن را در نسبت با جنبش‌های پیشین دانست آن است که اینبار بحث جنسیت، به عامل اصلی یا تعیین‌کننده‌ی دیگر عوامل تبدیل می‌شود. اینکه […]