تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای July, 2023

تمرین‌هایی بر «جنون روز» / امانوئل لویناس

[1] ترجمه: بابک سلیمی زاده   1- از شعر تا نثر این امر واقع که بیان چیزی اضافه‌شده بر اندیشه نیست – اینکه، به عنوان استعاره[2]، اندیشه را به ورای امر اندیشیده‌شده می‌برد – اینکه ورای این موضوع، حروف (در آشکارکردن‌شان، ادبیات‌شان) بیشتر قابل‌انتقال‌اند، به سیاق یک چکش یا یک سند، و دلایل بدوی امر […]