تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای August, 2023

تحلیل مشخص از وضعیت نامشخص / بابک سلیمی زاده

    طبقات حاکم ایران بر سر رهبری سید محمد خاتمی به توافق رسیده‌اند. این به این معنا نیست که آنها می‌توانند چنین توافقی را عملی کنند و بر جامعه تحمیل نمایند. اما در صورت ادامه‌ی وضع موجود چنین تصمیمی را در دست اجرا دارند. با توجه به اینکه این طبقات درون خود دارای تناقض‌اند […]