مایندموتوربرنامه زمانی دوره دوم آکادمی موازی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
برنامه زمانی دوره دوم آکادمی موازی

در تاریخ December 11, 2009

برنامه ی زمانی دوره دوم آکادمی موازی

شروع کلاسها از بیست و دوم آذرماه/ یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۳۰/۴

محل برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی تهران

یکشنبه ها: ماتریالیسم تاریخیوروش شناسی مارکسیستی/ درس-گفتگو با مهران حاتمی

در این مجموعه مباحث هدف، توصیف و اجرای ماتریالیسم تاریخی به مثابه ی یک روش است. روشی برای بازخوانی و تحریف هدفمند یک رخداد در وضعیتی خاص. در گامهای اول کلیات این روش در قالب مجموعه ای از مفاهیم ارائه شده و امکان و چگونگی پیاده سازی این روش از سویی در ارتباط با بخش خاصی از تاریخ تفکر و از سویی دیگر در تعامل با وضعیت فعلی جامعه طبقاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از بررسی چرایی و چگونگی موضوع فوق به صورت نمونه وار رخداد خاصی از تاریخ تفکر انتقادی مورد تامل قرار گرفته و بازخوانی هدفمند خود را آغاز خواهیم کرد.

سرفصل های این مباحث به تفکیک جلسات از قرار زیر خواهد بود:

جلسه اول: مارکسیسم به مثابه ی روش و یا همان ماتریالیسم تاریخی چیست؟

جلسه دوم: هگلی های جوان و ظهور مارکسیسم به مثابه رخدادی در وضعیت

جلسه سوم : بازخوانی فصل های آغازین دست نوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴

جلسه چهارم : بازخوانی فصل های نهایی کتاب دست نوشته ها و جمع بندی پایانی.

در این مباحث کتاب دست نوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ نوشته ی کارل مارکس به عنوان منبعی برای خوانش و بازخوانش رخداد مذکور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در پایان ذکر این نکته ضروری است که دلیل به کارگیری اصطلاح بازخوانی، تاکید هستی شناسانه ایست بر تحریفی در مسیر خوانش فصل‌های تاریخ‌مند یک رخداد، تحریفی که از وفاداری من به حقیقت در عصر حاضر ناشی می شود. مجموعه سه گرایش فلسفه تحلیلی، هرمنوتیک و فلسفه ی پست مدرن نیز در جریان پیشرفت این مباحث به پرسش کشیده خواهند شد.

 

 

دوشنبه ها: اندیشیدن با تئاتر/ درس-گفتگو با امیر کیان‌پور

تئاتر به سادگی موضوعی (در میان موضوعات دیگر) برای اندیشیدن نیست. در طول تاریخ فلسفه، تئاتر دست‌کم دو مسیر و یا دو پارادایم، پیشِ روی اندیشه قرار داده است:

نخست، پارادایم غار (افلاطون)  و دوم، پارادایم دراماتیستی که در آن فُرم دیالوگ فلسفی متضمن درکی از اندیشه است که کاملاً به اَکت (عمل) و آکسیون گره خورده است…

جلسه اول: اَکت یا فرشتگان تاریخِ هاینر مولر

جلسه دوم: صحنه یا کاخ زمستانی

جلسه سوم:  …Public

– بازیگر یا برداشتن نقاب جامعه با نقاب

– تماشاگر یا در مسیر یک تئاتر مجانی

جلسه چهارم: ایده‌ی تئاتر یا تئاتر ایده‌ها

 

 

سه شنبه ها: تحلیل انتقادی گفتمان/ درس-گفتگو با میثم خلیلی‌نژاد

 

جلسه اول: زبان، نشانه، دلالت

تاملات نظری پیرامون چیستی زبان،دلالت،نشانه

جلسه دوم: زبان، ایدئولوژی، قدرت

-مقوله هایی نظیر قدرت و ایدئولوژی چگونه بر زبان تاثیر می گذارند؟

جلسه سوم: تحلیل انتقادی گفتمان در عمل

-تحلیل انتقادی گفتمان چگونه در تحلیل متون بکار می رود.

چهارشنبه ها: ادبیات اقلیت/ درس-گفتگو با مهدی سلیمی

در این جلسات ضرورت پایه ریزی یک نظریه‌ی نوین برای هنر و ادبیات معاصر ایران را به گفتگو خواهیم نشست. نظریه‌ای که مهم‌ترین ویژگی و کارکرد آن خلق کردن مردمی است که گم شده‌اند…

جلسه‌ی اول: مروری بر انواع نظریه‌های هنری و ادبی و ریشه‌یابی آنها در اندیشه‌های فلسفی- نقد ناتورالیسم، پوزیتیویسم و تجربه‌گرایی از نگاه نوکانتی‌ها و دفاع از سوبژکتیویته‌ی فلسفی و سوژه‌ی کنشگر تاریخ از نگاه آنها- پرداختن به نظریه‌های ادبی اواخر قرن بیستم و انتقاد از روش فکری آنها در نقد سوژه‌ی فلسفی- انتخاب دلوز برای رسیدن به سوژه‌ی چندگانه و در عین حال مغایر با سوژه‌ی فروپاشیده‌ی پسامدرنیسم- معرفی ادبیات اقلیت به عنوان نظریه‌ی ادبی انتقادی

جلسه‌ی دوم: بررسی مفاهیمی چون فرایند، شدن، ناهمسانی، چندگانگی و … در ادبیات اقلیت-نگاهی به کارهای کافکا و مروری بر کتاب “کافکا: به سوی ادبیات اقلیت” نوشته‌ی دلوز و گواتاری

جلسه‌ی سوم: ضرورتهای پایه‌ریزی نظریه‌ی جدید ادبی در ایران معاصر- انتقاد از نظریه‌های ادبی معاصر ایران(از جمله فرمالیستها و فمنیستها و …)- خشونت نظری، پیشنهادی برای نقد جدیدی هنری- بررسی خشونت نظری با نگاهی به چند نمایشنامه از ساموئل بکت

جلسه‌ی چهارم: نبوغ یا بلوغ هنری؟- تعریف جنبش هنری به جای هنر منحصر بفرد در کنار جنبشهای چون کوئیر، زنان، ستمدیده‌گان و حذف شده‌گان- و در آخر چرا اکنون ما به مانیفست نویسان بیشتر از خود هنرمندان محتاجیم؟