مایندموتورآرت کالت دوازدهم - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آرت کالت دوازدهم

در تاریخ March 12, 2007

ال لیزیتسکی / مازیار سمیعی
از جانومید تا سالو/ امین قضایی
پی ریزی یک انقلاب/ سیمون دیویس/ گراناز رستمی
دره‌ی گرگها ؛ سینمای جنگ و شیوه تحلیل ما / کاوه عباسیان و مرتضی خدمتلو
نام چیزی که تلفن می‌گذاریم را چه می‌گذاریم؟/ بابک سلیمی زاده
انتخاب ( داستان کوتاه)/ تهمینه رستاخیز
بدنت را…(شعر)/وحید ولی زاده
تئاتر بی چیز، فاحشگی مقدس/ مهدی سلیمی