مایندموتورکتی آکر و دزدان دریایی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
کتی آکر و دزدان دریایی

در تاریخ January 20, 2023

نشر الکترونیک مایند موتور

(قطعات مصاحبه، مکاتبه، مقاله)

کتی آکر، مک‌کنزی وارک، استیون شویرو، و دیگران

ترجمه: پویا غلامی