مایندموتوربافندگان / ماری آنا - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
بافندگان / ماری آنا

در تاریخ Tuesday 12 January 2016

(film practice (10 min

توضیح: در این فیلم تلاش کردم با الهام از عملِ بافتن، تمرین هایی در ایجاد برخی اتصالات و شبکه ها میان زنان و زیست آنها انجام دهم.

دانلود مستقیم [۲ GB]

مشاهده در youtube