مایندموتورسه فصل نخست کتاب «سردی و شقاوت» نوشته ی ژیل دولوز - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
سه فصل نخست کتاب «سردی و شقاوت» نوشته ی ژیل دولوز

در تاریخ August 08, 2013

ترجمه: بابک سلیمی زاده

یک :: زبان ساد و مازوخ

دو :: نقش توصیفات

سه :: آیا ساد و مازوخ مکمّل یکدیگرند؟

 

توضیح: آنچه در اینجا ارائه می شود ترجمه ی سه فصل نخست کتاب «سردی و شقاوت» نوشته ی ژیل دولوز است. فصل نخست این کتاب را در سال ۸۶ در سایت مایند موتور منتشر نمودم. از آن پس به دلایل مختلف روند ترجمه ی کامل کتاب با کندی و توقف بسیار پیش رفت. چند وقتی ست که بنا بر پاره ای تجربیات زیسته و علایق ذهنی ترجمه ی آن را دوباره از سر گرفته ام. با اینحال می دانم که ترجمه ی کامل آن نیاز به ممارست بسیار و تجربه های عمیق برآمده از زندگی دارد. از خوانندگان محترم دعوت می کنم این سه فصل آغازین را مطالعه بفرمایند. لازم به ذکر است که فصل نخست را در این رقم مورد ویرایش دوباره قرار داده ام.

مترجم