مایندموتورنمایش آثار نقاشی و ویدئواینستالیشن‌ مجتبی حق‌جو - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
نمایش آثار نقاشی و ویدئواینستالیشن‌ مجتبی حق‌جو

در تاریخ Tuesday 6 March 2012

نمایش آثارِ نقاشی و ویدئواینستالیشن‌ مجتبی حق‌جو با عنوانِ سرکشی
همزمان با انتشارِ نشریه‌ی الکترونیکیِ زغال ویژه‌نامه‌ی سرکشی

آدرس: هنر کلاژ تهران

مرزداران، شهرک ژاندارمری، خ البرز، خیابان البرز ۴، پلاک ۲

افتتاحیه: جمعه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۷

این نمایشگاه تا ۲۱ اسفند دایر خواهد بود