مایندموتوردو فایل صوتی از شعرخوانی آرش قربانی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
دو فایل صوتی از شعرخوانی آرش قربانی

در تاریخ June 20, 2011

لحظه ی تصمیم

برای دانلود مستقیم فایل صوتی اینجا کلیک کنید یک مگا بایت

 

عکس های گمشده

برای دانلود مستقیم فایل صوتی اینجا کلیک کنید هشتصد کیلو بایت

 

متن شعرها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحظه ی تصمیم

عکس های گمشده