مایندموتورحلقه فکری مایند موتور: پرونده ی روشنفکران و قدرت - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
حلقه فکری مایند موتور: پرونده ی روشنفکران و قدرت

در تاریخ October 17, 2010

حلقه ی فکری مایند موتور با موضوع روشنفکران و قدرت به روز شد.

لینک صفحه ی ویژه ی حلقه فکری

 

یک استراتژیستِ جدید / بابک سلیمی زاده

انشعاب از روشنفکری: چگونه روشنفکر بمانیم / روزبه گیلاسیان

جادوگران، روشنگران عصر جدید (در خیانت به روشنگری) / مهدی سلیمی

آدرس تماس با ما: mindmotor[at]gmail[dot]com