مایندموتورآموزش آشپزی در کانون خانواده / مجموعه شعر بابک سلیمی زاده - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آموزش آشپزی در کانون خانواده / مجموعه شعر بابک سلیمی زاده

در تاریخ July 13, 2010

مجموعه شعرهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

.

فهرست

*—————-*

۱٫آزمایش ادرار

۲٫ الکل صنعتی

۳٫شهروند

۴٫آخرین نوار کراپ

۵٫آموزش آشپزی

۶٫پاساژ ۱

۷٫ماتحت

۸٫OVERDOSE

۹٫میخ

۱۰٫ تصلیب

۱۱٫پاساژ ۲

۱۲٫عشقال

۱۳٫شیشه ترشی

۱۴٫وای او نخود نبود، او خودش بود

۱۵٫سرختر از شعر

۱۶٫محاکات

۱۷٫سفید

موخره

سیاستِ شعر