مایندموتورلولو / نمایشنامه‌ای از کتی آکر - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
لولو / نمایشنامه‌ای از کتی آکر

در تاریخ April 01, 2010

مترجم: سمانه مرادیانی

 

توضیح مترجم:

این متن قطعه‌ای از رمان “دون‌کیشوت” است که کتی آکر آن را در قالب نمایشنامه به رشته‌ی تحریر در آورده است. او در توضیح این رمان در گفتگویش با الن.جی.فریدمن می‌نویسد: “من یک رونوشت واقعی از دون کیشوت داشتم و به عنوان نوعی شوخی، آنرا از فیگوری مردانه به زنانه تغییر دادم تا ببینم چه چیزی از آب‌ درمی‌آید”. این رمان -به گفته‌ی خود کتی‌ آکر- یک نوع کپی‌برداری ساده از یک رمان واقعی، یا در اصل یک سرقت ادبی‌ست که در آن سوژه‌ی مردانه‌ی رمان دون‌کیشوت به سوژه‌ی زنانه تبدیل شده است. نیت اصلی کتی آکر از این سرقت ادبی، پرداختن به هویت شخصیت‌هاست. می‌توان هویت یک زن در جامعه‌ی فالوس محور کنونی را در شخصیت دون‌کیشوت سروانتس نیز مشاهده کرد. همانطور که در بخش دوم این رمان، خود آکر نیز به تشابه بین شخصیت دون‌کیشوت و شخصیت یک زن اشاره می‌کند: “دون ‌کیشوت همچون موجودی مرده و منسوخ، دیگر توان سخن گفتن ندارد. زن نیز به عنوان موجودی که در جهان مردانه و به عنوان بخشی از آن به دنیا آمده است، نمی‌تواند سخن خودش را بازگو کند. تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، خواندن متون مردانه‌ای است که بدان تعلقی ندارد”…