مایندموتوربرنامه‌ی دوره ی اردیبهشت آکادمی موازی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
برنامه‌ی دوره ی اردیبهشت آکادمی موازی

در تاریخ April 15, 2010

 

محل برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

۱- ادامه‌ی درسگفتار شرایط امکان یا امتناع علم در ایران با حضور دکتر علی مرادی

 

شنبه ها، ساعت ۱۷:۳۰

شروع جلسات: بیست و پنجم فروردین

تاکنون چهار جلسه از درسگفتار مذکور برگزار شده است. جلسه‌ی پنجم با عنوان بررسی وضعیت سوژه در ایران از شنبه،  بیست و پنجم فروردین‌ماه، برگزار می‌شود. رئوس جلسات بدین شرح است:

 

جلسه اول – وضیعت علوم در ایران امروز و بیان مسئله

جلسه دوم – وضیعت علوم در گذشته ایران – از فارابی تا میرفندرسکی

جلسه سوم – علوم در دوران جدید و شگل گیری متافیزیک علوم بر پایه سوژه

جاسه چهارم – تاریخچه سوژه و سنجش آن و شکل گیری Dasein

جلسه پنجم –  بررسی وضیعت سوژه در ایران

جلسه ششم – منطق و اسلوب و تحولات آن در غرب

جلسه هفتم – منطق و اسلوب در ایران

جلسه هشتم – شکل گیری زبان فارسی جدید و چالش و ضرورت ترجمه

جلسه نهم – مسئله فرم در نوشتن – مقاله ، جستار ، پاره فکر ، گزینه نویس

جلسه دهم – امر واقع و فراروندگی از امر واقع در پیش روی سه گروه مدعی علم: دانشگاهیان، روحانیون و روشنفکران

جلسه یازدهم – پرسش از شرایط امکان یا امتناع علم در ایران: پرسش از شرایط شکل گیری فلسفه در ایران است و نیز پرسش از اینکه فلسفه در ایران چیست و چگونه احیا می شود

جلسه دوازدهم – جمع بندی و چشم اندازهای آتی

 

۲- سمینار «خوانش فوکو» با حضور بابک سلیمی زاده، مهدی سلیمی و حسام سلامت

یکشنبه ها، ساعت ۱۷:۳۰

شروع جلسات از ۲۹ فروردین

 

جلسه‌ی اول: تاریخ جنون

جلسه‌ی دوم: مراقبت و تنبیه

جلسه‌ی سوم: زایش زیست‌سیاست

جلسه‌ی چهارم: اخلاق

 

۳- سمینار «زن: نوشتار- سیاست» با حضور سمیرا رشیدپور، نسترن صارمی و فرزانه دوستی

 

دوشنبه ها، ساعت ۱۷:۳۰

شروع جلسات از سی ام فروردین

 

جلسه‌ی اول و دوم با محوریت بحث درباره‌ی “نوشتار زنانه” خواهد بود. رئوس بحث از این قرار است:

-آیا متن زنانه وجود دارد؟

–خلق ِ بدن در متن

–روابط بدن با آفرینندگی

-امکان در متن زنانه

 

عناوین و رئوس جلسات سوم و چهارم به زودی اعلام خواهد شد.