مایندموتورحلقه ی فکری مایند موتور / پرونده ی ادبیات و سیاست - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
حلقه ی فکری مایند موتور / پرونده ی ادبیات و سیاست

در تاریخ Friday 26 February 2010

گلهای آفتابگردان / اثر ون گوگ

 

حلقه ی فکری مایند موتور با موضوع «ادبیات و سیاست» به روز رسانی شد.

 

برای ارتباط یا همکاری با این بخش می‌توانید با ایمیلcircle[at]mindmotor[dot]orgدر تماس باشید.

 

وب گاه حلقه فکری را در این آدرس بیابید.

 

فهرست مطالب این پرونده

مکان پریشی، سیاستِ کافکا / بابک سلیمی زاده

ادبیات سیاسی، بلاگردانِ مردم ستمدیده / مهدی سلیمی

شعر و سیاست / امین قضایی

سیاستِ شعر: افشاء امر ایدئولوژیک / علیرضا محولاتی