تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2016

بی‌پناهی‌های احمد پناهی پور

نشر الکترونیک مایندموتور

چرک / احمد پناهی پور

این داستان تقدیم است به الاهه و گیلاس خانم سین و آقای دال سه هفته است که همدیگر را ندیده‌اند. من به همه‌ی عصب‌های شما خاننده‌ی عزیز حق می‌دهم که با شنیدن این جمله در هیچ جهت و راستایی تحریک نشوند و صمیمانه با بی‌تفاوتی‌شان اظهار همدلی می­کنم. اما خوشبینم! خوشبینم، زیرا معتقدم در میان […]