تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2014

برهنگی / جورجو آگامبن

ترجمه‌: مرتضی حیدری ۱٫ در ۸ آوریل ۲۰۰۵، در گالری‌ملّیِ نو در برلین، ونسا بیکرافت (Vanessa Beecroft) اجرایی را به صحنه بُرد که در آن صد زنِ برهنه (گرچه حقیقتاً آنها جوراب‌-شلوارهای نایلونی به تن داشتند) ایستاده، بی‌حرکت و بی‌اعتنا، در معرضِ نگاه دیدارگرانی قرار گرفتند و، پس از انتظار در صفی مطول، در گروه‌هایی وارد […]

پایان شعر / جورجو آگامبن

ترجمه: علیرضا محولاتی