تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2008

روان‌کاوی ماتریکس فیلم «ماتریکس» / داریوش برادری

روان‌کاوی ماتریکس فیلم «ماتریکس»(1) داریوش برادری کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمان‌گر   میان هنر و به ویژه هنر فیلم  و روان‌کاوی پیوندی درونی هست. هم هنر و هم روان‌کاوی انسان را به سان موجودی آرزومند و تمناکننده می‌بینند که تحت تاثیر تمناها و یا رانش‌هایش به عشق، جستجوی سعادت و یا به خیانت و جنایت […]

روان‌کاوی شعر «روده»، «چندصدایی»، دبستان لندن و…/داریوش برادری

کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمان‌گر   « در ابتدا توضیح این مطلب ضروری است که این نقد قرار بود فقط نیم‌نگاهی روان‌کاوانه به شعر«روده» بابک سلیمی‌ زاده باشد، اما نقاد کنجکاو و شرور من، قلم خیانت‌کار من و موضوع خیانت‌کار باعث شدند که همراه با نقد شعر بابک به نقد موضوع «چندروایتی، چندصدایی»، مباحثی در […]