تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای August, 2010

بی‌قراری امر منفی / ژان لوک نانسی

ترجمه: علیرضا محولاتی

بدن / قدرت :: گفتگو با میشل فوکو

ترجمه: علیرضا محولاتی  

سیاستِ شعر: افشاء امر ایدئولوژیک / علیرضا محولاتی

> ادبیات و سیاست (حلقه فکری)   چکیده: آنچه ایدئولوژی را در مقام فرمان (command) مسلط بر یک گفتمان از نوع اجتماعی مشروعیت می بخشد، مقوله ایست که من آنرا “متافیزیکی کردن” می نامم. ایدئولوژی به واسطه ی تکرار هر روزه ی خود به تدریج در لایه های زیرین رو بناها،  خود را پنهان کرده و به حقیقتی ورای اجتماع […]

پایان شعر / جورجو آگامبن

ترجمه: علیرضا محولاتی  

اسکار بوی فقر می دهد / علیرضا محولاتی

 

سیاست شعر: سرنگونی امر والا / علیرضا محولاتی

 

جنون، غیاب اثر / میشل فوکو

ترجمه: علیرضا محولاتی