تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای July, 2020

Indication / ویدئویی از مجتبی حق جو

  دانلود ویدئو (212 MB)  سایه‌های درون‌ـگوشتیده و تصاویر سینمرده‌دوستانه / یزنیک یادداشتی درباره‌ی Indication (2019) مجتبی حق‌جو

کتابچه 5.1.10.60/ مجموعه آثار مجتبی حق جو

 

مجموعه آب­‌مرکب / مجتبی حق جو

مجموعه نقاشی / مجتبی حق جو

تداومِ دید / مجتبی حق جو

video دانلود ویدئو

مجموعه چاپ دستی / مجتبی حق جو

مجموعه طراحی های مجتبی حق جو: درهم آمیزی

هذیانات / ویدیویی از مجتبا حق جو

دانلود ویدئو