تماسآرشیوخانهجستجو


دسته بندی

بایگانی موضوعی: "تصویر"

مینور / مجموعه نقاشی / ماری آنا

   

بابل، تصنیف یک سقوط / فیلمی از م. کاز

ویدئو از م. کاز پوستر: نیما مجلسی دانلود ویدئو  

مصائب ناشهروندی / کاری از پروژکتور کلکتیو

  دانلود فیلم  

Indication / ویدئویی از مجتبی حق جو

  دانلود ویدئو (212 MB)  سایه‌های درون‌ـگوشتیده و تصاویر سینمرده‌دوستانه / یزنیک یادداشتی درباره‌ی Indication (2019) مجتبی حق‌جو

کتابچه 5.1.10.60/ مجموعه آثار مجتبی حق جو

 

فارنهایت 451 / مجموعه نقاشی / ماری آنا

فیگورهای مقاومت / مجموعه نقاشی / ماری آنا

مجموعه نقاشی / سنور باپوری