تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای December, 2015

‌کاهش‌گران بزرگ/ موریس بلانشو

ترجمه: سارا خادمی برای الاهه   ادبیات و انقلاب. می‌توانم بفهمم کتاب تروتسکی که اخیراً به فرانسه ترجمه شده است، کتابی که مانند دیگر کتاب‌های مهم، ما را مرهون مجموعه‌ “ادبیات نو” ساخت، به ویرایش موریس نادو، چرا اینقدر مورد علاقه منتقدین سنتی واقع شد، و می‌خواهم بگویم چرا مورد علاقه همه‌‌ی ماست، در آن لحظات […]

فراموشی، بی خردی / موریس بلانشو

ترجمه: سارا خادمی   در باب فراموشی فراموشی: نا–حضور، نا–غیاب. راه یافتن به فراموشی همچون یکی شدن با آن‌چیزی است که پنهان می‌شود. فراموشی، در ازای هر آن رخدادی که فراموش‌ شده، خود° رخداد فراموشی است. فراموش کردن یک کلمه، مواجه شدن با امکان توانایی فراموش کردنِ همه‌ی گفتار‌ها است، نزدیک ماندن به تمامی گفتار‌هایی که گویی فراموش […]

آرتو / موریس بلانشو

ترجمه: سمانه مرادیانی