تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2009

کسی زن به دنیا نمی‌آید / مونیک ویتیگ

ترجمه: بابک سلیمی زاده   برخورد یک فـمـینیست ماتریالیست[۱] با مسئله‌ی ستم علیه زنان مبتنی است بر گسستن از این ایده که زنان یک «گروه طبیعی» هستند : «یک گروه نژادی از گونه‌ای بخصوص، گروهی که همچون طبیعت فهمیده شده است، و گروهی از مردان محسوب می‌شود که از لحاظ مادی شرایط ویژه‌ای را در […]