تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای December, 2008

چه باید کرد (با لنین)؟ / اسلاوی ژیژک

(به ضمیمه مقاله‌ای از لنین) ترجمه: هامان نوید پور > پرونده ی ما و مارکسیسم   ولادیمیر ایلیچ لنین در ۲۱ژانویه ۱۹۲۴، ۸۰ سال پیش درگذشت. آیا سکوت خجلت زده ای که حول نام او وجود دارد [حکایت از آن دارد که] او دوبار مرده است – که میراث او نیز مرده است ؟ عدم حساسیت […]

مصاحبه پیر ویانسو فونته با هربرت مارکوزه

ترجمه: هامان نوید پور