تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2016

مرگ / ژرژ باتای

ترجمه: سارا خادمی   جسد و پوسیدگی قلمروی طبیعی ممنوعیت‌ها صرفاً از آن سکسوالیته و گناه نیست؛ بل همچنین مرگ را نیز شامل می‌شود. ممنوعیت‌هایی که مربوط به مرگ هستند دارای دو وجه است: اولی قتل را ممنوع، و دومی تماس با اجساد را محدود می‌سازد. به طور کلی، ممنوعیت‌هایی که ابژه‌های آن مدفوع، زنای با […]

انگشت شست پا / ژرژ باتای

ترجمه سارا خادمی انگشت شست پا انسانی ترین عضو بدن انسان است، بدین معنا که [به جر شست پا] هیچ عنصر دیگری در بدن انسان وجود ندارد که از عناصر متناظر میمون های انسان نما مانند شامپانزه، گوریل، اورانگوتان، یا گیبون متمایز شده باشد. این مساله ناشی از این واقعیت است که میمون ساکن درخت است، […]

ون گوگ در مقام پرومته / ژرژ باتای

ترجمه: سمانه مرادیانی     چگونه است که چهره های برجسته، با اطمینان از قدرت باور و اقناع خویش، در میان ما پدیدار می گردند؟ چگونه است که در میانه ی ملغمه ی امکان های  بی حد، اشکالی منحصر به فرد قوام می گیرند، تلألویی نابه هنگام از خود ساطع می کنند، نیروی مجاب کننده ای که هر […]

مصاحبه با ژرژ باتای درباره ی ادبیات و شر

ترجمه: سمانه مرادیانی باتای در پیش گفتار ادبیات و شر (La Littérature et le Mal, 1957) می گوید « ادبیات بی گناه نیست، او گناه کار است و باید بر این خصلت خود صحه گذارد.» در این اثر کلمه، گوشت، و شیطان با تیزنگری ژرفی در آثار چند نویسنده ی بزرگ بررسی و وانموده شده اند: […]

ابژه‌ی میل و تمامیت امر واقع / ژرژ باتای

ترجمه : محمد مهدی نجفی ۱- ابژه‌ی میل، عالم است، یا تمامیت وجود به طرزی نسبتا غریب، در تلاشم آن‌چه را فهم‌اش دشوار به نظر می‌رسد توصیف‌کنم، اما در آن ِ واحد این بنظرم آشناترین چیز است. تماشاگران تراژدی‌ها و خوانندگان رمان‌ها، مفهوم این آثار را بدون فهم کامل آن به‌دست می‌آورند؛ و آن‌هایی که به […]