مایندموتورآرت کالت یازدهم - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آرت کالت یازدهم

در تاریخ March 11, 2007

تسلیم شدن رفقای گمنام (تزهایی درباره کمون پاریس ) / گی دوبور، آتیلا کوتانی، رائول وینگم / سروش دشتستانی
ناتمام / ولادیمیر مایاکوفسکی/ وحید ولی زاده
مانیفست آنارکو فمینیسم / فدراسیون فمینیستهای آنارشیست / امین قضایی
جنون، کنشی فراگیر / مهدی سلیمی
نظریه ادبی لئون تروتسکی / رضا اسپیلی مرادی