مایندموتورIndication / ویدئویی از مجتبی حق جو - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
Indication / ویدئویی از مجتبی حق جو

در تاریخ Wednesday 15 July 2020

 

دانلود ویدئو (212 MB)

 سایه‌های درون‌ـگوشتیده و تصاویر سینمرده‌دوستانه / یزنیک
یادداشتی درباره‌ی Indication (2019) مجتبی حق‌جو