مایندموتورمعرفی وبلاگ «یادداشت‌های زندان» / بابک سلیمی زاده - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
معرفی وبلاگ «یادداشت‌های زندان» / بابک سلیمی زاده

در تاریخ September 14, 2023

وبلاگ «یادداشت‌های زندان» را می‌توانید در این لینک دنبال کنید.

 

یادداشت آغازین

 

این وبلاگ جهت انتشار یادداشت‌های زندان اینجانب ساخته شده است. غرض از «نوشتن» یادداشت عبارت از شرح وضعیت و تامل و تعمق در وضعیتی است که آن را زندان می‌نامیم و نوشتار موجب فهم آن، رابطه و گفتگو با خویشتن، تحلیل این وضعیت، و نیز به گفتمان در آوردن آن در قالب ساخت دلالت و تصاویر و تعابیر، و علاوه بر اینها دلالت‌زدایی از گفتمان و نشانه‌شناسی زندان است. از دیگر سو، غرض از «انتشار» این یادداشت‌ها عمل به و تصریح بر آزادی بیان و انتقال گفتمان به دیگری‌هایی است که ممکن است در وضعیت مشابهی به سر برند و یا خواندن این نوشتارها آنها را به تامل و تفکر ترغیب کند و یا برایشان مفید واقع شود.

زندانی که از آن صحبت می‌کنیم هم از میله‌های واقعی ساخته شده است که صرفاً محدود به چشم‌انداز پنجره‌ی اینجانب نیستند، بلکه خیابان و شهر و چه بسا جهانی که در آن به سر می‌بریم را هم شامل می‌شوند؛ و هم از میله‌های نامرئی که عبارت از زندانی تکنولوژیک و انفورماتیک است. اولی با ساخت فضاهای بسته و محصور رابطه‌ی تو با بیرون را به طور فیزیکی قطع می‌کند و تو را به عنوان بدن منزوی می‌سازد، حتی اگر این انزوا تمام جهان را شامل شود، و دومی با قلمروزدایی از خود فضا و ایجاد روابط پیچیده و گشوده‌ی غیرقابل‌فهم یا لمس، انزوایی غیرجسمانی را بر تو تحمیل می‌کند که هیچگونه خارجی از آن متصور نیست و حتی معلوم نیست همین انتشار و نوشتار هم بتواند چیزی بیش از نقب‌زدن در دالان‌های پیچ‌درپیج انفورماتیک باشد. از این حیث، اینجانب هم بدنی هستم در زندان، با تمام شکنجه‌های روحی و روانی و جسمی، و هم برخی رمزگان‌‌گذاری‌ها هستم که در این فضا روایت و رد و نشانی از آنچه بر او رفته است و می‌رود را حک‌و‌ثبت می‌کند.