تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای February, 2008

رطوبت / نمایشنامه ى رئوف دشتى

نشر الکترونیک  

کانت و ساد زوج ایده‌آل / اسلاوی ژیژک

ترجمه: مهدی سلیمی   بین همه‌ی دوتایی‌ها در تاریخ اندیشه‌ی مدرن (از جمله فروید و لاکان، مارکس و لنین و …) کانت و ساد، شاید بیشتر مسئله ساز باشند: گزاره‌ی “کانت، ساد است”، یک “داوری نامتناهی” از جانب فلسفه‌ی اخلاق مدرن است که میان دو تئوری(کانت و ساد) متضاد بنیادین علامت تساوی قرار مى دهد، […]

مناقشه / محمد مهدی نجفی

( شعر )

  ای فضا! ای محفظه! ای فضیلت! کسی که تحریر می زند روی وضعیت، مسلسل است یا سلسله جنبان مسئله؟ این جای بسی سواله که بی جواب بمونه هنوز چراغ های پشت لبم سبز نبودند که با قرمز ِ تو تصادف کردند و خون همه جا را کـونـی کرد آن ها سینه ی مرا خرمشهر […]