تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2009

پژوهشگر رادیکال / میلاد عمرانی

 

جنون، غیاب اثر / میشل فوکو

ترجمه: علیرضا محولاتی  

مجموعه پوستر با موضوع «کودتا» / سریِ دوم

پوسترهای زیر اثر تفنگ (طراح و تصویرساز ایرانی) می باشد  

مجموعه پوستر با موضوع «کودتا» / سریِ اول

پوسترهای زیر اثر نگاتیو (هنرمند شهری ایرانی) می باشد  

انتخابات، نمایش همسانی دولت-وضعیت / مهدی سلیمی

 

انتخابات پالوده، و آن حقیقت آلوده / بابک سلیمی زاده

 

نسبت هنر و جامعه، یا «هنرمند مسلّح کیست؟» / بابک سلیمی زاده