تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای October, 2009

مانیفستی برای آکادمی موازی، آکادمی‌ای که دارد می‌آید…

  توضیح : هدف مانیفست زیر طرح چارچوبی نظری است برای اجرای ایدهی «آکادمی موازی». اینک نیروهایی که به نوعی محصول خود نظام آکادمیک هستند در برابر آن قدعلم کرده‌اند و خود را مهیای نقد عملی آکادمی و همه‌ی متعلقاتش می‌سازند و می‌روند تا فضای آن را بازپس بگیرند و از آنِ خود سازند: بازی […]

لکان و تفاوت جنسی / شان هومر

ترجمه: مهرداد نیک بین

گای دوبور، شهر مارکس و کوکاکولا

(از کتاب مارکسیسم شهری – اندی مریفیلد) ترجمه: امین قضایی

منطق مطلق اتفاق در سینما / مهدی سلیمی