تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2010

صلح خدایان / بخش هایی از الهیات مکان / مهران حاتمی

  ١- دایره در عصر تراژیک یونان در مقام مجازى براى مکان در اغلب آثار منسوب به این دوران شمایلى مشهود است. در مجسمه سازى (براى نمونه در سیسیل) تمامى وقایع، موجودات و اشیا در حیطه اى محدود به مرز این دایره محصوراند. دو حیطه قابل تصور است، حیطه محصور به این دایره و حیطه […]

طرحی نظری درباره هنر سیاسی / زیباشناسی امر واقعی / آرش قربانی

« پروژه ی مانه » اثر هانس هاکه  که در سال ۱۹۷۴ آن را به اجرا درآورد  ، شکل ظریفی از نمایش پذیر ساختن آن چیزی است که  می توان آن را به درستی « رمز هنر » و یا شاید « امر واقع هنر »  خواند . هاکه پیشنهاد کرد که اثری از کلود مانه ( دسته گل […]

پایان شعر / جورجو آگامبن

ترجمه: علیرضا محولاتی  

درآمدی بر نقد بوطیقای سیاسی / بابک سلیمی زاده