تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای December, 2010

ون گوگ در مقام پرومته / ژرژ باتای

ترجمه: سمانه مرادیانی     چگونه است که چهره های برجسته، با اطمینان از قدرت باور و اقناع خویش، در میان ما پدیدار می گردند؟ چگونه است که در میانه ی ملغمه ی امکان های  بی حد، اشکالی منحصر به فرد قوام می گیرند، تلألویی نابه هنگام از خود ساطع می کنند، نیروی مجاب کننده ای که هر […]

نقاشی هایی از هادی علیجانی