تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2012

تاملی بر عدم اجماع: سیاست و استتیک / ژاک رانسیر

ترجمه: بابک سلیمی زاده این که به سیاست و استتیک تحت مفهوم عدم اجماع(dissensus) بیاندیشیم، به چه معنی ست؟ بی شک عدم اجماع مفهومی نیست که صرفاً به چیستی سیاست و استیک(aesthetics) بپردازد. این مفهوم صحنه ای نظری را نیز مهیا می سازد که بر آن می توان به خودِ سیاست و استتیک و نوع رابطه ای که ابژه های آنها را بهم پیوند می زند اندیشید. […]

سوژه سبک است (درباره رابرت میپلتورپ) / اندی گراندبرگ

ترجمه: پیمان چهرازی   برطبق یک باور گسترده در فضای زندگی معاصر سبک پدیده ها به تدریج جایگزین محتوای آن ها می شود . این طرز تلقی فقط در میان اصولگراها و طبقات پایین فرهنگی شایع نیست . این باور تا حدودی نزد حوزه های فرهیخته ی دنیای هنر هم یافت می شود . درواقع […]