تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2012

انقلابِ استتیکی و پیامدهای آن / ژاک رانسیر

ترجمه: بابک سلیمی زاده   طرح ریزی های خودآئینی و دگرآئینی شیلر در انتهای پانزدهمین نامه ی خود در باب تربیت استتیکیِ انسانیک پارادوکس را پیش می کشد و وعده و نویدی را مطرح می کند. او عنوان می کند که «آدمی تنها هنگامی کاملاً انسان است که بازی می کند.» و ما را مجاب میکند که این پارادوکس مستعدِ «بوجود […]