تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2015

فاشیسم افسون‌گر / سوزان سانتاگ

 ترجمه: محمود سودایی فاشیسم افسون‌گر (Fascinating Fascism) نخستین‌بار در فوریه‌ی ۱۹۷۵ و در نشریه‌ی­ مرور کتاب نیویورک منتشر شد و سپس در کنار چند مقاله‌ی دیگر در مجموعه مقالاتی از سانتاگ با عنوان «زیر نشان کیوان» انتشار یافت.