تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای February, 2022

مینور / مجموعه نقاشی / ماری آنا

   

چند و اند بُرش و ربعی با یک داس جیبی / آوات پوری

  تقدیم به دوازده سالگی مونا حیدری که خیال می‌کرد کشتن، بازیِ بزرگترهاست   روزی که بیست و نه ساله شدم داستانی نوشتم تنها با یک دست، ریاکار و شعاری و پر ادعا برای زنی که می‌خواست از ناف به پایینش را باج بدهد به استخبارات قومی کیرها، تا دمی تنها با یک نیم‌تنه‌ی علیا […]