تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2023

ظلماتِ میغ / یوجین تَـکر

` [پاره‌هایی از وحشتِ فلسفه] [1] ترجمه‌: آلکین یموت و عماد گوکلان     ـ این چند برگ به مقاومت مدنی و شهروندیِ همه­ی آنانی پیشکش می­شود که اینک به جرم آزادی­خواهی و مطالبه­ی دنیایی بهتر و آزادتر در بندند یا در معرض اعدام چشم در چشم ظلمات دوخته­اند، و نیز به خاطره‌ی زنده­یادان محمد […]