تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2024

عشق چه می‌گوید؟ / بابک سلیمی زاده

      اگر گربه‌ام آنارش موجودی باشد که تصور من از عشق را طی سالیان جسمیت داده و برایم عینیت بخشیده، مواجهه با دندان ناپدیدشده‌اش برایم ملالت‌های بسیاری را فراهم کرده است. درحالی‌که یک دندان‌اش توسط شخص یا اشخاص نامعلومی کنده شده است، از هر گونه دسترسی به مرجعی جهت پیگیری این موضوع محروم‌ام […]