تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2009

هملت پیش از ادیپ / اسلاوی ژیژک

ترجمه: بهنام صدر  

از مسیح تا لنین … و برعکس / اسلاوی ژیژک

ترجمه: بهنام صدر  

نظم جنگ / آنتونیو نگری

ترجمه : بهنام صدر ایران، عراق، و کره شمالی. در درون نظم جدید جهانی، نقش‌ها و نظم ‌ها از طریق تعارض با “دولت‌‌های سرکش” بازتعریف شده اند. این بازیِ در حال تکاملی‌ست میان ایالات متحده، چین، اروپا و روسیه. جنگ امپراتوری در جریان است، و با پیوستگی و توافق درونی در حال توسعه و گسترش است. […]

کساد ادبی و ادبیات کساد / بهنام صدر

مسلما دوران ما را می توان یک «خمیازه ی فرهنگی ـ هنری» دانست. به همین خاطر ممکن نیست که بخواهی از هنر و ادبیات بنویسی و از این خمیازه ی کذایی سخن به میان نیاوری. چنین خمیازه ای نباید به حال خود رها گردد، بلکه باید به شیوه ای انتقادی به آن نگریسته شود. این […]