تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای October, 2010

جادوگران، روشنگران عصر جدید (در خیانت به روشنگری)/ مهدی سلیمی

  چکیده: در این نوشته سعی خواهم کرد تا با نشان دادن شکاف بین ماهیت تفسیر –بخصوص تفسیر آثار هنری- در دوره‌ی مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، جایگاه روشنفکر در مقام تفسیرگر را در عصر جدید تعیین کرده و سپس به نقد آن بپردازم.   میتولوژی مفهوم را جدانشدنی از تصویر می‌داند. در اساطیر این مفهوم(زبان) بود که نقش نمادینه‌سازیِ […]

انشعاب از روشنفکری: چگونه روشنفکر بمانیم / روزبه گیلاسیان

 

یک استراتژیستِ جدید / بابک سلیمی زاده

 

حلقه فکری مایند موتور: پرونده ی روشنفکران و قدرت

حلقه ی فکری مایند موتور با موضوع روشنفکران و قدرت به روز شد. لینک صفحه ی ویژه ی حلقه فکری   یک استراتژیستِ جدید / بابک سلیمی زاده انشعاب از روشنفکری: چگونه روشنفکر بمانیم / روزبه گیلاسیان جادوگران، روشنگران عصر جدید (در خیانت به روشنگری) / مهدی سلیمی آدرس تماس با ما: mindmotor[at]gmail[dot]com