تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2008

دو شعر از طاهر رهبری

( شعر )

شبی از آن تو باشم   دو نخ سیگار به من بده تا شبی از آن تو باشم چنین گفت و چنین کردم گفتم از من مرنج حرفی تازه بزن تا خوابم ببرد گفت از من کاری بیشتر بر نمی‌آید نمی‌خواهی سیگارت را پس بدهم گفتم تن من تباه شده است در تو چون لاشه‌ای […]

گرازها و گاوها / طاهر رهبری