تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2010

مازوخ و ادبیات / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده مازوخ نه دستاویزی برای روان پزشکی یا روانکاوی است، و نه حتی فیگور برجسته و خاص مازوخیسم. چراکه فاصله ی خود با تمامی تفاسیر بیرونی را حفظ می کند. نویسنده بیشتر یک پزشک است تا بیمار، او یک تشخیص پزشکی را ارئه می دهد، اما آنچه مورد تشخیص قرار می دهد جهان است؛ بیماری را قدم […]

زبان ساد و مازوخ / ژیل دلوز

ترجمه: بابک سلیمی زاده