تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای September, 2013

شک سزان / موریس مرلو-پونتی

ترجمة مهدی سلیمی ترجمه این مقاله تقدیم می شود به “مجتبی تفنگ”، برای تمام فلاکتهای زندگی نقاشانه و انزوای ناب اش. سزان صد جلسة کاری برای کشیدن یک طبیعت بیجان و صد و پنجاه جلسه برای کشیدن یک پرتره لازم داشت. آنچه که ما کارِ سزان می‌نامیم، برای خودِ او صرفاً یک جُستار یا رهیافتی در […]

زنده باد زندگی به همان ترتیبی که جریان دارد/ مهدی سلیمی

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::   قبل از هر چیز باید دید که پرداختن به تاریخ ادبیات و اساساً گونه­ای گذشته­نگری -که موضوع کلی این پرونده فکری ست- بر مبنای کدام ضرورت شکل می­گیرد؟ بویژه اکنون که سیاست جوامع معاصر مدام به ما گوشزد می­کند که گذشته یک امر فراموش شده است. پست­مدرنیسم در […]

پایان بازی / مهدی سلیمی

بازخوانی سیاسی ـ انضمامی از نمایشنامه ی «پایان بازی» نوشته بکت یا  چرا من یکهو مثل قارچ وسط خیابان سبز نشدم؟ خلاصه نمایشنامه ی پایان بازی: «در اتاقی با دو پنجره در چپ و راست که یکی به خشکی باز می‌شود و دیگری به دریا چهار نفر از سه نسل زندگی می کنند. هام مردی […]

کتاب «ادعای آنتیگونه» / جودیت باتلر

مترجمان: امین قضایی، بابک سلیمی زاده، مهدی سلیمی     توضیح کتاب «ادعای آنتیگونه» را حدود دو سال پیش انتخاب و ترجمه کردیم. چراکه احساس همدلی میکردیم با جودیت باتلر که در «ادعای» آنتیگونه قسمی از اجرای سیاستِ زنانه را می یافت که می توانست شکافی در اقتدار حاکم ایجاد کند. شاید به همین دلایل بود […]

آرتو، به سوی تئاتر شقاوت / مهدی سلیمی

آنتونن آرتو، یک جنون ناتمام / مهدی سلیمی

جادوگران، روشنگران عصر جدید (در خیانت به روشنگری)/ مهدی سلیمی

  چکیده: در این نوشته سعی خواهم کرد تا با نشان دادن شکاف بین ماهیت تفسیر –بخصوص تفسیر آثار هنری- در دوره‌ی مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، جایگاه روشنفکر در مقام تفسیرگر را در عصر جدید تعیین کرده و سپس به نقد آن بپردازم.   میتولوژی مفهوم را جدانشدنی از تصویر می‌داند. در اساطیر این مفهوم(زبان) بود که نقش نمادینه‌سازیِ […]

چه کسی از تکرار دوباره‌ی عمل‌اش می‌ترسد؟/ مهدی سلیمی

در انجیل لوقا روایت شده است که دو دزد همراه مسیح به صلیب کشیده شدند(“آنگاه دو دزد یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ با مسیح مصلوب شدند”). یکی از آنان بر مسیح اهانت کرد و آن دیگری از اینکار دوری جست. از اینرو مسیح به او گفت: تو امروز با من در […]