تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای December, 2010

ون گوگ در مقام پرومته / ژرژ باتای

ترجمه: سمانه مرادیانی     چگونه است که چهره های برجسته، با اطمینان از قدرت باور و اقناع خویش، در میان ما پدیدار می گردند؟ چگونه است که در میانه ی ملغمه ی امکان های  بی حد، اشکالی منحصر به فرد قوام می گیرند، تلألویی نابه هنگام از خود ساطع می کنند، نیروی مجاب کننده ای که هر […]

ون گوگ: مناطق حاره ی بی نوایی / بابک سلیمی زاده

  مردی که خود را در میان دیگران می یابد رنج می برد، زیرا نمی داند که چرا یکی از این دیگران نیست ژرژ باتای   در دوره ای که هنر بیش از پیش به سرگرمی و مهمتر از همه به «فعالیتی فرهنگی» بدل شده است، تنها اشاره به هنرمندی که گوش خود را می بُرد (ون گوگ) یا نویسنده ای که […]